Home > Inwoners > Contact > Huisregels

Huisregels

U bent van harte welkom bij ons in het gemeentehuis. Wij ontvangen u respectvol, gastvrij en veilig. We willen graag dat het contact met u zo prettig mogelijk verloopt. Daarom gelden in de gebouwen van de gemeente huisregels. Wij verwachten van u dat u onze huisregels respecteert.

Wilt u zich bij binnenkomst melden bij de receptie?

Heeft u geen geldige reden voor uw komst, dan vragen wij u om het gemeentehuis weer te verlaten.

Maak geen herrie

Denkt u ook aan de andere bezoekers? Wilt u andere bezoekers niet lastig vallen en geen overlast veroorzaken? Luid telefoneren is ook niet toegestaan.

Geen tabak, alcohol, drugs en wapens

U mag in het gemeentehuis niet roken, drugs gebruiken of alcohol drinken. Wapens zijn ook verboden.

Geen agressie, geweld, intimidatie en vandalisme

Wij behandelen elkaar met respect. Wij tolereren geen agressie, geweld, intimidatie en vandalisme. Onder agressie verstaan we ook schreeuwen, schelden en discriminerend taalgebruik.


Volg onze aanwijzingen

Volgt u de aanwijzingen van onze medewerkers op? Zo voorkomt u dat wij u een waarschuwing geven of dat u het gemeentehuis moet verlaten.

Toezicht

Wij letten erop dat iedereen zich aan onze huisregels houdt. In dit gebouw zijn camera’s aanwezig.

Geen toegang

Houdt u zich niet aan de huisregels, dan krijgt u een waarschuwing of mag u (tijdelijk) niet meer in het gemeentehuis komen.

Aangifte bij de politie

Wij doen aangifte bij wapenbezit, diefstal, vandalisme en persoonsgerichte bedreiging, waaronder we ook geweld en intimidatie verstaan.

Klachten

Vindt u dat u niet goed bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. Stuur een brief naar Gemeente Eemsmond, postbus 11, 9980 AA Uithuizen, onder vermelding van ‘Klacht’.