Home > Inwoners > Zorg en ondersteuning > Hoe werkt de Wmo

Hoe werkt de Wmo

logo zorg voor elkaar

U kunt door ziekte, ouderdom of beperking belemmerd raken in uw mogelijkheden om u zelfstandig te redden. Bijvoorbeeld met zaken als het huishouden, veilig wassen en douchen, dagstructuur, het overzicht houden of ergens naartoe gaan. Vanuit de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunt de gemeente u in het zoeken naar oplossingen voor uw situatie.

Meld uw hulpvraag bij het Wmo-loket →

Keukentafelgesprek

Wanneer u zich heeft gemeld met uw hulpvraag bij het Wmo-loket dan wordt er met u een afspraak gemaakt voor een zogenaamd keukentafelgesprek. In dat gesprek kijkt de Wmo-consulent van de gemeente samen met u naar het achterliggende probleem. Aan de hand van de onderstaande stappen zoeken we samen naar een oplossing. Wanneer u dat fijn vindt kunt u iemand uitnodigen om bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Stap 1: Wat u zelf kunt doen

Allereerst wordt met u besproken of en hoe u zelf iets kunt doen aan het probleem.

Stap  2: Hulp van mensen om u heen

Wanneer u niet zelf in staat bent het probleem op te lossen, gaan we met u na of er mensen om u heen zijn die aan een oplossing kunnen bijdragen. Een eventuele partner, in- of uitwonende kinderen of familie, buren, vrienden of bekenden zijn vaak bereid een handje te helpen.

Stap 3: Gebruik van algemene voorzieningen

Wanneer er met de mensen om u heen geen oplossing voor uw probleem wordt gevonden, dan kijken we of u algemene voorzieningen kunt gebruiken. Afhankelijk van uw situatie kunt u hierbij denken aan voorzieningen op het gebied van:

 • Vervoer, zoals:
  • de regiotaxi;
  • een gehandicaptenparkeerkaart;
  • hulp bij het gebruik van openbaar vervoer.
 • Hulp in en om het huis, zoals:
  • particuliere huishoudhulp;
  • een service voor uw maaltijden, boodschappen of klusjes.
 • Hulpmiddelen die u kunt lenen (en zo nodig later kopen), zoals:
  • Rolstoel
  • Douche- of toiletstoel
  • Toiletverhoger
  • Drempelhulpen
 • Sociale contacten, zoals:
  • koffie-ochtenden;
  • andere bijeenkomsten;
  • iemand van een vrijwilligersorganisatie.

Soms kan verhuizen naar een passender woning of woonomgeving de beste oplossing voor u zijn.

Stap 4: Maatwerkvoorziening 

Als blijkt dat er geen oplossing is in uw eigen omgeving of met behulp van algemene voorzieningen, dan kunt u een zogenaamde Wmo-maatwerkvoorziening aanvragen. Na uw melding bij het Wmo-loket en het keukentafelgesprek helpt de Wmo-consulent u hiermee verder.

Hoe en waar kan ik terecht voor een melding?

 • U kunt zich online melden met het Wmo-meldingsformulier.
 • U kunt een meldingsformulier ophalen aan de publieksbalie van het gemeentehuis op iedere werkdag tussen 8.30 en 11.30 uur. Wanneer u wilt kan een medewerker u helpen met het invullen.
 • U kunt een formulier opvragen door een e-mail te sturen naar wmo-loket@eemsmond.nl. Het ingevulde formulier kunt u ter attentie van het Wmo-loket opsturen naar ons postadres.

Beslissing

U krijgt binnen 6 weken schriftelijk een bericht over uw melding. Is er een maatwerkvoorziening aangevraagd, dan ontvangt u hierover een beslissing binnen 8 weken na de datum dat u de melding gedaan heeft. Mocht er meer tijd nodig zijn om een beslissing te nemen dan hoort u dat tijdig. 

Als uw aanvraag wordt afgewezen dan wordt dit telefonisch met u besproken voordat u een brief ontvangt. Als u het niet eens met de beslissing dan kunt u hiertegen binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen. In de brief staat hoe u dit moet doen.