Home > Inwoners > Afvalinzameling > Grof afval

Grof afval

Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval mag u een aantal keren per jaar gratis brengen naar de milieustraat in Usquert. Daarna kunt u het tegen betaling brengen of laten ophalen door de gemeente. Voor overig grof afval moet altijd betaald worden.

Soorten grof afval

Grof huishoudelijk afval is afval dat afkomstig is uit een huishouding en dat te groot of te zwaar is voor de container, zoals huisraad, meubels en vloerbedekking. Het afval mag geen schadelijke stoffen bevatten.

Bouw- of sloopafval en ook dakleer vallen bijvoorbeeld niet onder grof huishoudelijk afval en daar moet voor betaald worden. Ook asbest valt niet onder de regeling. Hiervoor gelden bijzondere regels, zoals een sloopmelding doen en inpakken in dubbele folie. Wanneer daaraan voldaan wordt kan asbest gratis worden gebracht op de milieustraat in Usquert.

Grof tuinafval is afval afkomstig van bomen en struiken uit de tuin zoals takken en stronken. Niet onder grof tuinafval vallen bijvoorbeeld een schutting of palen uit de tuin. Vaak is dit geïmpregneerd hout of ander van een materiaal en dient apart bij de milieustraat aangeboden te worden.

Hergebruik van spullen

Meubels, boeken, kleding en gebruiksvoorwerpen die nog in goede staat zijn, kunt u voor hergebruik aanbieden bij een kringloopwinkel of bij de Milieustraat in de kringloopcontainer. In Uithuizen is kringloopwinkel GoudGoed gevestigd.

Grof afval gratis brengen

Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval mag u een aantal keren per jaar gratis brengen naar de milieustraat in Usquert. U mag dit in de kofferbak van een auto of met een aanhanger aanbieden. Daarbij worden 2 kofferbakken als 1 aanhanger gerekend.

  • Grof huishoudelijk afval: per huishouden maximaal 4 kofferbakken of 2 aanhangers of een combinatie daarvan.
  • Grof tuinafval: per huishouden maximaal 8 kofferbakken of 4 aanhangers of een combinatie daarvan.

Bij de milieustraat wordt geregistreerd hoe vaak iemand langs komt. Hiervoor wordt gevraagd naar uw postcode en huisnummer. Zonder opgave van uw postcode en huisnummer kan er niet gratis gebracht worden. Komt u vaker dan de gratis keren of brengt u overig grof afval (zoals sloopafval), dan betaalt u de tarieven van de milieustraat.

Grof afval laten ophalen

Grof huishoudelijk afval of grof tuinafval kunt u tegen betaling ook laten ophalen door de gemeente. U moet het op te halen afval eerst telefonisch aanmelden bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via 0595 - 437 555.

Ophaalkosten grof afval
Omschrijving Tarief 2018 in €
Ophalen grof huishoudelijk afval per m3 92,09
Ophalen grof tuinafval per aanvraag (tot 5m3) 86,70
Ophalen grof tuinafval per aanvraag (meer dan 5m3)
Extra tarief voor werkzaamheden per kwartier
20,20