Home > Inwoners > Contact > Gemeentearchief

Gemeentearchief

De gemeente Eemsmond bestaat sinds 1990 en is gevormd uit de voormalige gemeenten Uithuizen, Uithuizermeeden, Usquert, Warffum en Kantens. Vanaf 1 januari 1979 tot 1 januari 1991 vormden de gemeenten Uithuizen en Uithuizermeeden samen de gemeente Hefshuizen. De archieven van deze voormalige gemeenten zijn na de herindeling van 1990 overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Eemsmond in het gemeentehuis te Uithuizen.

Archieven die u kunt raadplegen

Bij de archiefbewaarplaats is een kleine onderzoeksruimte ingericht, waar u de archieven in alle rust kunt raadplegen. Bij raadpleging dient een openbaarheidstermijn van 20 jaar in acht te worden genomen.De volgende archieven staan tot uw beschikking:

  • gemeente Uithuizen van de periode 1811 - 1978
  • gemeente Uithuizermeeden van de periode 1811 - 1978
  • gemeente Warffum van de periode 1811 - 1989
  • gemeente Usquert van de periode 1811 - 1989
  • gemeente Kantens van de periode 1808 - 1989
  • gemeente Hefshuizen van de periode 1979 - 1989
  • gemeente Eemsmond vanaf 1990

Beschikbare archiefinventarissen zijn te raadplegen via www.groningerarchiefnet.nl.

Burgerlijke stand en bevolking

De akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van alle gemeenten zijn verfilmd en raadpleegbaar op microfiche. Een leesapparaat is aanwezig. Ook voor deze stukken geldt een openbaarheidstermijn:

  • voor geboorteakten 100 jaar
  • voor huwelijksakten 75 jaar
  • voor overlijdensakten 50 jaar.

De akten van de burgerlijke stand, voor zover openbaar, zijn ook te raadplegen via www.allegroningers.nl.

Bezoek en kosten

In verband met de beperkte ruimte is het noodzakelijk dat u voor een bezoek aan het gemeentearchief een afspraak maakt. U kunt telefonisch een afspraak maken tussen 8:30 en 12:00 en op maandag tot en met donderdag ook tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Dit zijn ook de tijden dat u het archief kunt komen raadplegen. Op vrijdagmiddag is het archief gesloten.

Het raadplegen van de archieven is gratis. Als u het onderzoek door de gemeente wilt laten doen, is daarvoor wel een bijdrage verschuldigd. Ook is het mogelijk kopieën te maken. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Bezoekersreglement archieven