Home > Inwoners > Bouwen en wonen > Geluidsvoorschriften, ontheffing

Geluidsvoorschriften, ontheffing

Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing van de geluidsvoorschriften nodig van de gemeente.

Wanneer ontheffing nodig

Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • een tijdelijke activiteit in de open ruimte;
  • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen;
  • achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten;
  • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken;
  • het gebruik van bouwmachines;
  • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.

Als de activiteiten onderdeel zijn van een evenement dan heeft u misschien ook een evenementenvergunning nodig.

Ontheffing aanvragen

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente met een aanvraagformulier ontheffing geluidsvoorschriften (pdf) of gebruik van knalapparaten (pdf). De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich moet houden.

Kosten

Een ontheffing kost maximaal € 5,90.

Links

Documenten