Home > Inwoners > Zorg en ondersteuning > Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

U kunt in aamerking komen voor een gehandicaptenparkeert als u door lichamelijke beperkingen niet goed meer zelfstandig kunt lopen of als u continu afhankelijk bent van de hulp van een bestuurder. U moet een gehandicaptenparkeerkaart persoonlijk aanvragen. Aan de balie van het gemeentehuis kunt u een aanvraagformulier halen.

Soorten parkeerkaarten

Er zijn verschillende soorten parkeerkaarten:

  • bestuurderskaart, als u zelf een auto bestuurt;
  • passagierskaart, als u reist als bijrijder;
  • een combinatie van een passagiers- en bestuurderskaart;
  • een instellingenkaart, bedoeld voor bewoners van een zorginstelling

De parkeerkaarten zijn maximaal 5 jaar geldig. De kaart is niet kentekengebonden, maar persoonsgebonden.

Kosten parkeerkaart

Een gehandicaptenparkeerkaart kost € 26,30. U betaalt de kosten bij het ophalen van de kaart.

Parkeerkaart aanvragen

Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart neemt u de volgende zaken mee:

  • uw legitimatiebewijs
  • uw rijbewijs (bij aanvraag van een bestuurderskaart)
  • één pasfoto
  • uw huidige parkeerkaart (bij verlenging)

U ontvangt een aanvraagformulier dat u, samen met de pasfoto, weer bij de balie inlevert of opstuurt (Postbus 11, 9980AA Uithuizen).

Soms medisch advies nodig

Uw aanvraag wordt op de afdeling Wmo in behandeling genomen. Onderzocht wordt of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. Soms is aanvullende informatie over uw situatie nodig en wordt er een medisch advies opgevraagd. Hiervoor wordt u dan uitgenodigd op het gemeentehuis.

Beslissing op de aanvraag

De afhandelingstermijn van uw aanvraag bedraagt 8 weken. Vaak duurt het korter, soms duurt het in verband met medisch advies langer. Als de aanvraag wordt toegekend krijgt u bericht wanneer u de gehandicaptenparkeerkaart kunt ophalen aan de balie van het gemeentehuis. In de brief staan ook de regels waaraan u zich moet houden. Als uw aanvraag niet wordt toegekend wordt de reden vooraf met u besproken. Mocht u het er niet mee eens zijn, dan kunt u bezwaar indienen. In de brief staat hoe u dat moet doen.

Parkeerkaart kwijt, gestolen of beschadigd

Voor een verloren, gestolen of beschadigde gehandicaptenparkeerkaart kunt  u een vervangende kaart aanvragen. Bij verlies of diefstal moet u eerst aangifte doen bij de politie. Met het proces-verbaal kunt u een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. De vervangende gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als uw oude kaart nog geldig zou zijn.

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Deze zijn te herkennen aan een blauw bord met een witte P en een wit rolstoelsymbool. Als u altijd bij uw huis wilt kunnen parkeren, dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen.

Links