Home > Inwoners > Contact > Gebreken in uw buurt melden

Gebreken in uw buurt melden

Melding openbare ruimte doorgeven →

Problemen die u kunt melden

Gebreken aan bijvoorbeeld straat, stoep, verlichting en beplanting in uw woon- en leefomgeving kunt u melden. Een paar voorbeelden:

  • Zwerfvuil
  • Achterstallig groenonderhoud
  • Losliggende stoeptegels
  • Kapotte straatverlichting
  • Slechte weg of bestrating

Dit soort gebreken kunt u melden bij de gemeente. We noemen dit een melding openbare ruimte. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat het probleem zo snel mogelijk wordt aangepakt.

Geef uw melding door

U kunt uw melding makkelijk doorgeven op de volgende manieren:

Calamiteit of spoedmelding doorgeven

Een spoedmelding of een calamiteit zoals omgewaaide bomen, ernstige rioolverstopping of grote schade kunt u telefonisch melden. Buiten openingstijden is altijd de calamiteitendienst bereikbaar. U bereikt de calamiteitendienst ook via het algemene telefoonnummer (0595) 437555.