Home > Inwoners > Ondernemen > Evenement organiseren

Evenement organiseren

Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is. Als u een evenement wilt organiseren dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Soms heeft u ook een evenementenvergunning nodig. In beide gevallen is het gratis. Zowel ondernemers als inwoners kunnen een evenement organiseren.

Evenement altijd melden

Het organiseren van een evenement moet u altijd melden bij de gemeente. Voor een klein evenement heeft u geen vergunning nodig. U kunt dan tot 5 werkdagen van tevoren een melding doen. Heeft u wel een vergunning nodig, dan moet u het evenement minimaal 8 weken van tevoren aanmelden.

Evenement melden →

Alle evenementen worden geplaatst op de evenementenkalender.

Voorwaarden voor alleen melden

U kunt alleen met een melding volstaan als het een klein evenement betreft dat aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • er zijn niet meer dan 50 personen aanwezig;
  • het wordt gehouden tussen 7.00 en 0.00 uur;
  • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 7.00 uur en na 0.00 uur;
  • het vindt niet plaats op een weg, fietspad of parkeerplaats of belemmert verkeer en hulpdiensten;
  • eventuele geplaatste objecten hebben een maximale oppervlakte van 10 m2 per object;
  • er is een organisator die minimaal 5 werkdagen van te voren het evenement aanmeldt;

Aanvraagformulier evenementenvergunning (pdf)

Evenementenvergunning aanvragen

Wanneer het evenement niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan moet u naast het melden ook een evenementenvergunning aanvragen.

U vraagt een evenementvergunning schriftelijk aan. Afhankelijk van de grootte van het evenement duurt de behandeling van uw aanvraag maximaal 8 weken. Stuur uw aanvraag op tijd in om teleurstellingen te voorkomen.

Ontheffing zwak alcoholische dranken

Voor het mogen schenken van zwak alcoholische dranken tijdens het evenement moet u altijd ontheffing (pdf) aanvragen. De kosten van deze tijdelijke ontheffing zijn € 15,91.

Subsidie voor een evenement

Voor activiteiten en evenementen kunt u als buurt of organisatie subsidie aanvragen.