Home > Inwoners > Zorg en ondersteuning > Eigen bijdrage Wmo

Eigen bijdrage Wmo

Voor de meeste Wmo-voorzieningen (zoals huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, scootmobiels, douche-  en toiletstoelen, drempelhulpen en trapliften) moet u een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int deze bijdrage voor de gemeenten. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Hoogte van de eigen bijdrage

Als aan u een Wmo-maatwerkvoorziening wordt toegekend, dan wordt deze tegelijkertijd aangemeld bij het CAK. Aan de hand van de gegevens van de Belastingdienst wordt de hoogte van uw eigen bijdrage vastgesteld. Met het rekenprogramma van het CAK kunt u uw eigen bijdrage ook zelf berekenen.

Vervallen kortingen

Vanaf 2015 is de Wtcg-korting van 33% op de eigen bijdrage vervallen. Ook kunt u geen vergoeding van de eigen bijdrage meer aanvragen via de bijzondere bijstand.

Eigen bijdrage betalen

U krijgt per periode van 4 weken een factuur van het CAK voor de eigen bijdrage. Gedurende de gehele looptijd van de Wmo-voorziening betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt nooit meer dan de werkelijke kosten van de voorziening.

Uitzonderingen

  • Voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding betaalt u een eigen bijdrage zolang u  gebruik maakt van de voorziening
  • Er wordt geen eigen bijdrage berekend voor rolstoelen en voor voorzieningen voor kinderen.
  • Voor collectief vervoer betaalt u een bedrag per kilometer. Er wordt geen eigen bijdrage berekend.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de berekening en de hoogte van uw eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK. Het Wmo-loket van de gemeente is dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0595-437437

koppelbox