Home > Inwoners > Cultuur, recreatie en sport > Commissie Open Monumentendagen Eemsmond

Commissie Open Monumentendagen Eemsmond

De gemeente zet zich actief in om de cultuurhistorische waarde van de monumenten in Eemsmond blijvend onder de aandacht te brengen voor een breed publiek. Om dit goed te kunnen doen is de Commissie Open Monumentendagen in het leven geroepen.

Open Monumentendagen

De commissie maakt eigenaren van monumenten enthousiast om hun monument open te stellen tijdens de jaarlijkse landelijke Open Monumentendagen in september. De commissie coördineert het lokale programma van de Open Monumentendagen en zorgt voor de publiciteit ervan.

Ook kijkt de commissie of het aanbod van monumenten gevarieerd genoeg is en probeert zij dat breder te maken. Er is speciale aandacht om de jongeren van Eemsmond bij de Open Monumentendagen te betrekken.

Samenstelling commissie

  • Leon Dooijes
  • Gerietha Wieringa
  • Anja Boersema Siertsema

Contactpersoon

Leon Dooijes, email: monumenteneemsmond@gmail.com