Home > Inwoners > Cultuur, recreatie en sport > Collecte houden

Collecte houden

Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Collecterooster

Om ervoor te zorgen dat er niet te veel collectes tegelijkertijd plaatsvinden, is er een collecterooster. De gemeente beoordeelt uw aanvraag om een collectevergunning en bekijkt of de periode waarin u wilt collecteren past in het collecterooster. Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u daar het rooster van de gemeente Eemsmond inzien. 

Collectevergunning aanvragen

Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing. U kunt een vergunning schriftelijk aanvragen met het aanvraagformulier collectevergunning (pdf). Het is verstandig als u een aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

Kosten

Een collectevergunning is gratis.

Publicatie van de opbrengsten

De gemeente zorgt voor vermelding van de opbrengsten van uw collecte bij het CBF