Home > Inwoners > Belastingen > Belastingaanslag en taxatieverslag inzien

Belastingaanslag en taxatieverslag inzien

DigiD logo

Bent u benieuwd naar de onderbouwing van de WOZ-waarde van uw woning? Log in met uw DigiD en bekijk het bij uw woning horende taxatieverslag online. In het verslag staan de gegevens van uw woning en de (transactie)gegevens van gebruikte vergelijkbare woningen. Op het WOZ-taxatieverslag kunnen maximaal drie vergelijkbare woningen worden opgenomen. De waardering van uw woning kan echter gebaseerd zijn op meer dan drie vergelijkbare verkochte woningen. Het WOZ-taxatieverslag is geen uitgebreid rapport, maar een onderbouwing van de vastgestelde WOZ-waarde. Het door ons gehanteerde taxatieverslag voldoet aan de eisen die hiervoor door de Waarderingskamer zijn opgesteld. Voor bedrijven gelden andere regels voor het vaststellen van de waarde en daardoor ook voor de opbouw van het taxatieverslag. De gemeente Eemsmond gebruikt hiervoor eveneens het model-taxatieverslag van de Waarderingkamer.

Inloggen

Voor het inzien van het taxatieverslag woningen is verificatie van uw identiteit vereist. Bij de gemeente Eemsmond dient u in te loggen met DigiD. Nadat u bent ingelogd wordt u automatisch doorgestuurd naar uw persoonlijke belastingpagina.

WOZ-taxatieverslag opvragen →

Inloggen voor bedrijven

Bedrijven kunnen inloggen met het aanslagnummer (inclusief de twee laatste nullen bijvoorbeeld 201700000999900) en het aanslagbedrag (inclusief twee cijfers achter de komma, bijvoorbeeld 1000,00).

Zakelijk WOZ-taxatieverslag opvragen →

Bepaling WOZ-waarde

De WOZ-waarde van uw eigendom is bepalend voor de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde van elk object of perceel in de gemeente wordt jaarlijks modelmatig vastgesteld door een taxateur van de gemeente. Voor de OZB van 2018 wordt gekeken naar het waardeniveau op 1 januari 2017. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie over de waardebepaling van woningen en niet-woningen.