Home > Inwoners > Belastingen > Belastingaanslag betalen

Belastingaanslag betalen

U ontvangt elk jaar per post een aanslag-/beschikkingsbiljet. U kunt deze eveneens digitaal inzien. Het aanslag-/beschikkingsbiljet kunt u op verschillende manieren betalen.

Automatische incasso

U kunt betalen via automatische incasso door een doorlopende machtiging af te geven aan de gemeente. Een machtigingsformulier kunt afhalen bij de publieksbalie en kosteloos naar ons terugsturen. Als het bedrag tussen € 120,00 en € 15000,00 ligt, dan wordt het bedrag na machtiging automatisch in 10 termijnen (of het aantal resterende termijnen) van uw rekening afgeschreven. In alle andere gevallen zijn dat drie termijnen. Een doorlopende machtiging is rekening- en persoonsgebonden. Wijzigt uw rekening of de tenaamstelling van het aanslag-/beschikkingsbiljet, dan dient u hiervoor een nieuwe machtiging af te geven.

Acceptgiro

U kunt betalen met de drie acceptgiro’s die met het aanslag-/beschikkingsbiljet zijn meegestuurd. Elke acceptgiro heeft een eigen vervaltermijn waarvoor u iedere acceptgiro dient te voldoen. Indien u geen acceptgiro’s ontvangt bij uw aanslag-/beschikkingsbiljet betekent dit dat u gebruik maakt van automatische incasso.

Zelf overmaken

Via internetbankieren of een overschrijvingskaart kunt u het aanslagbedrag zelf aan ons overmaken. Houdt hierbij wel rekening met de vervaltermijnen zoals vermeld op het aanslag-beschikkingsbiljet. Ons (IBAN) rekeningnummer is NL81 BNGH 0285 1213 75. Vermeld bij uw betaling het aanslagnummer. 

Betalingsregeling

Als u het aanslagbedrag niet binnen de op het aanslag-beschikkingsbiljet zichtbare vervaltermijnen kunt betalen, kunt u uitstel van betaling of een betalingsregeling vragen. U kunt dit regelen door een ingevuld aanvraagformulier (pdf) naar ons te sturen. Indien u niet in de gelegenheid bent het bezwaarformulier te downloaden kunt u een leeg exemplaar afhalen bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Wij verzoeken u een dergelijke aanvraag tijdig in te dienen om eventuele incassokosten te voorkomen..