Home > Inwoners > Belastingen > Bedrijfsgegevens en het Handelsregister

Bedrijfsgegevens en het Handelsregister

De gemeente is verplicht om gebruik te maken van de naam en het adres uit het Handelregister wanneer we uw bedrijf, vereniging of stichting aanschrijven.

Basisregistratie

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland staan geregistreerd. De Kamer van Koophandel (KvK) is bronhouder van deze basisregistratie.

Gegevens laten wijzigen

Mochten de (adres)gegevens van uw bedrijf, vereniging of stichting in het Handelsregister niet meer actueel zijn, dan kunt u dit laten wijzigen via www.kvk.nl.