Home > Inwoners > Afvalinzameling > Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Asbest is schadelijk voor uw gezondheid. Wie een oud huis sloopt of verbouwt, moet oppassen voor dit materiaal. Het verwijderen van asbest moet u altijd vooraf melden via het online omgevingsloket. Kleinere hoeveelheden mag u onder voorwaarden zelf verwijderen. Voor grotere hoeveelheden heeft u een vergunning nodig en een gecertificeerd asbestverwijderaar.

Asbest tot 35m2 melden via het Omgevingsloket

Als particulier kunt u voor het verwijderen van asbest volstaan met een sloopmelding wanneer:

  • er bij het slopen asbesthoudende materialen of asbestgelijkende materialen vrijkomen;
  • de totale hoeveelheid sloopafval minder is dan 10m3;
  • de hoeveelheid asbest of asbestgelijkend materiaal niet meer bedraagt dan 35m2.

Vergunningcheck

Om er zeker van te zijn dat u aan deze voorwaarden voldoet kunt u een vergunningcheck doen op www.omgevingsloket.nl. Afhankelijk van de uitkomst van de vergunningcheck moet u (via hetzelfde omgevingsloket) een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Voor beide heeft u DigiD nodig.

Schriftelijke vrijstelling

Als u mag volstaan met een sloopmelding dan krijgt u gratis en binnen 8 dagen na uw melding een schriftelijke vrijstelling omgevingsvergunning. Binnen 2 weken daarna moet u het asbest op vertoon van de vrijstelling aanbieden bij de Milieustraat. Ook dit is gratis.

Asbest zelf verwijderen en verpakken

Gebruik altijd een mondkap en handschoenen ter bescherming. Ga nooit in asbest boren of zagen. Daarbij komen vezels vrij, die ingeademd kunnen worden. Maak het asbest nat als het niet lukt om het zonder te beschadigen te verwijderen. Voor het inpakken van het asbest kunt u (op vertoon van uw vrijstelling) gratis folie en stickers afhalen bij het gemeentebedrijf aan de Talmaweg 8a in Uithuizen.

Omgevingsvergunning bij meer dan 35m2 asbest

Voor het verwijderen van meer dan 35m2 asbest heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl. U geeft aan om hoeveel asbest het gaat en hoe het is verwerkt of opgeslagen. In verband met uw gezondheid mag u het niet zelf slopen. Hiervoor moet u een gecertificeerd asbestverwijderaar inschakelen.

Meer informatie over asbest

Meer informatie over asbest vind u op de website van Kenniscentrum Infomil en in de asbestfolder (pdf) van Afvalbeheer Noord-Groningen.