Home > Inwoners > Belastingen > Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

De gemeente is verplicht om bij alle woningen in Eemsmond het huishoudelijk afval op te halen. Voor deze dienst betaalt u als inwoner afvalstoffenheffing. Ook wanneer u er geen of weinig gebruik van maakt. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te kunnen halen en te verwerken.

Kosten jaarlijkse afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per huishouden. Hierbij wordt gekeken wordt naar de gezinssamenstelling op 1 januari van het heffingsjaar. Als u in de loop van het jaar belastingplichtig wordt dan betaalt u alleen afvalstoffenheffing voor de resterende maanden. Daarnaast betaalt u een bedrag voor eventuele extra containers die u heeft aangevraagd.

Omschrijving Tarief 2017 in €
1 persoons huishouden 82,00
meerpersoons huishouden 154,00
extra groene container 20,60
extra grijze container 308,00

Gecombineerde belastingaanslag

U betaalt de afvalstoffenheffing via een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag meestal eind februari. 

Vermindering

U ontvangt automatisch een verminderingsnota als de gezinssamenstelling van meerdere personen naar 1 persoon wijzigt of als u naar een andere gemeente bent verhuisd.

In 2017 gratis grof afval naar milieustraat Usquert

Inwoners van Eemsmond kunnen een aantal keren per jaar grof huishoudelijk afval en grof tuinafval gratis laten brengen naar de milieustraat in Usquert. Meer informatie hierover vindt u hier

Links