Home > Inwoners > Belastingen > Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

De gemeente is verplicht om bij alle woningen in Eemsmond het huishoudelijk afval op te halen. Voor deze dienst betaalt u als inwoner afvalstoffenheffing. Ook wanneer u er geen of weinig gebruik van maakt. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te kunnen halen en te verwerken.

Kosten jaarlijkse afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per huishouden. Hierbij wordt gekeken wordt naar de gezinssamenstelling op 1 januari van het heffingsjaar. Als u in de loop van het jaar belastingplichtig wordt dan betaalt u alleen afvalstoffenheffing voor de resterende maanden. Daarnaast betaalt u een bedrag voor eventuele extra containers die u heeft aangevraagd.

Omschrijving Tarief 2018 in €
1 persoons huishouden 82,00
meerpersoons huishouden 154,00
extra groene container 20,60
extra grijze container 308,00

Betaling

U betaalt de afvalstoffenheffing via het aanslag-/beschikkingsbiljet welke medio eind februari van ieder belastingjaar aan u toegezonden wordt. 

Wijziging van uw gezinssamenstelling of verhuizing

U ontvangt automatisch een verminderingsnota voor de resterende volledige maanden van het huidige belastingjaar als de gezinssamenstelling van meerdere personen naar één persoon wijzigt of als u naar een andere gemeente bent verhuisd. De datum van inschrijving in de andere gemeente is in het laatste geval leidend.