Home > Inwoners > Afvalinzameling > Afvalkalender

Afvalkalender

Om de week worden de grijze en de groene container geleegd. Bekijk in de afvalkalender wanneer de containers op uw adres worden geleegd. Na het invullen van uw postcode en huisnummer krijgt u een persoonlijke afvalkalender te zien. U kunt deze daarna ook als pdf downloaden en afdrukken.

Naar de afvalkalender →

Chemokar

Op de kalender staat ook wanneer de chemokar rijdt. U kunt op die dagen klein chemisch afval afgeven aan de chauffeur. Als u hier gebruik van wilt maken dan moet u zich wel eerst aanmelden. Dit kan tot 10 dagen voordat de chemokar langs komt. Aanmelden kan via 0595-423190 of info@afvalbeheernoordgroningen.nl.

Scheidingswijzer

Naast de afvalkalender kunt u ook een scheidingswijzer als pdf downloaden en afdrukken. Hierop staat beknopte informatie over het gescheiden aanbieden van afval. U vindt deze u op http://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/scheidingswijzer.