Home > Inwoners > Afvalinzameling

Afvalinzameling

Afvalkalender

Afvalkalender

Om de week worden de grijze en de groene container geleegd. Bekijk in de afvalkalender wanneer de containers op uw adres worden geleegd.

Afval scheiden

Afval scheiden

Locaties van centrale inzamelpunten en een overzicht van afvalproducten en hoe u deze gescheiden kunt aanbieden.

Milieustraat Usquert

Milieustraat Usquert

Hier kunt u al het afval naartoe brengen dat niet in uw containers past of mag.

Zwerfvuil melden

Zwerfvuil melden

U kunt zwerfvuil eenvoudig online melden bij de gemeente.

Afvalcontainers

Afvalcontainers

U krijgt afvalcontainers van de gemeente in bruikleen. Voor het legen van de containers betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing.

Grof afval

Grof afval

Grof afval wegbrengen naar de milieustraat of op laten halen door de gemeente.

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Het verwijderen van asbest moet u altijd vooraf melden via het online omgevingsloket.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

Antwoorden op vragen die vaak gesteld worden over de afvalinzameling en het scheiden van afval.