Home > Inwoners > Afvalinzameling

Afvalinzameling

afval scheiden is goud

Vanaf 1 januari 2016 wordt de ene week de grijze en de andere week de groene container geleegd. Dat betekent dat uw afval voortaan minder vaak wordt opgehaald. Om te zien wanneer de afvalcontainers op uw adres worden geleegd raadpleegt u de:

online afvalkalender →

Bekijk ook de vragen en antwoorden over onze nieuwe manier van afval inzamelen vanaf 2016.

Aparte containers en inzamelingen

Nascheiding plastic en kunststof afval

Plastic en kunststof afval kunt u in de grijze container doen. Na de inzameling laat de gemeente het scheiden van het overige afval. Meer informatie en een filmpje: nascheiding.omrin.nl