Home > Inwoners > Afvalinzameling > Afvalcontainers

Afvalcontainers

U krijgt afvalcontainers van de gemeente in bruikleen. Voor het legen van de containers betaalt u afvalstoffenheffing. Afval dat niet in de containers past kunt u kwijt als grof afval. Bepaalde soorten afval horen niet in de containers en moet u scheiden.

Soorten containers

Elke huishouden krijgt een grijze en een groene container om het afval te kunnen scheiden. Groente-, fruit-, en tuinafval hoort in de groene container. Restafval hoort in de grijze container. Als u in een wooncomplex woont dan heeft u meestal geen eigen containers. U kunt dan gebruik maken van verzamelcontainers.

Zo zet u de container aan de weg

Omdat de containers helemaal automatisch geleegd worden door de vuilnisauto, gelden deze specifieke aanbiedregels:

  • Zet de container op de ophaaldag tussen 7.00 en 7.30 uur aan de weg op de door de gemeente aangegeven plaats.
  • Containers worden per paar geleegd. Zorg dat gepaarde containers ongeveer 15 cm tussenruimte hebben en dat er ongeveer 30 cm ruimte tussen de containerparen zit.
  • Plaats de container met gesloten deksel en met handvat en wielen van de weg af.
  • Laat geen afval, afvalzakken of iets anders over of om de rand van de container zitten
  • Belaad de container niet zwaarder dan 75 kilo.
  • Zet geen los afval naast of op de container.
  • Haal de container na het legen op dezelfde dag weer op.

Extra container aanvragen

U kunt extra containers per afvalsoort aanvragen wanneer u daar behoefte aan heeft. U kunt daarvoor bellen met de gemeente. De kosten van extra containers zijn:

  • € 20,60 per jaar voor een extra groene container;
  • € 308,- per jaar voor een extra grijze container.

Container kapot

Als uw container kapot is, dan moet deze worden vervangen. De kosten daarvan zijn € 97,50 en zijn voor uw rekening. Als u kunt aantonen dat de container buiten uw schuld kapot is geraakt, krijgt u gratis een nieuwe.

Container vermist

Als uw container vermist of gestolen is moet u daarvan aangifte doen bij de politie. Tegen inlevering van het proces-verbaal bij de gemeente kunt u gratis een nieuwe container krijgen. Zonder proces-verbaal betaalt u € 97,50 vervangingskosten.