Home > Inwoners > Afvalinzameling > Afval scheiden

Afval scheiden

Locaties van centrale inzamelpunten en een overzicht van afvalproducten en hoe u deze gescheiden kunt aanbieden.

Aparte containers en inzamelingen

Geen aparte inzameling plastic

Plastic en kunststof afval mag gewoon in de grijze container. De gemeente Eemsmond zamelt dit niet apart in. Na inzameling van het restafval laat de gemeente het plastic scheiden van het overige afval. Meer informatie en een filmpje.

Afvaloverzicht

Hoort een spaarlamp bij het chemisch afval, in de glasbak of in de gewone container? Via het Afvaloverzicht komt u er snel achter waar u het soort afval kwijt kunt.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Ytong (gasbetonblok)

Z