Home > Inwoners > Afvalinzameling > Afval- en scheidingswijzer

Afval- en scheidingswijzer

De afvalwijzer (pdf) en scheidingswijzer (pdf)  van Afvalbeheer Noord-Groningen worden ieder jaar huis-aan-huis bezorgd. 

koppelbox