Home > Inwoners > Bouwen en wonen > Adresonderzoek starten

Adresonderzoek starten

Als u denkt dat er iemand op uw adres staat ingeschreven terwijl die er niet woont, kunt u vragen om een adresonderzoek.

Adresonderzoek aanvragen

U kunt het adresonderzoek aanvragen met het formulier verzoek om uitschrijving (pdf). De gemeente gaat dan uitzoeken waar deze persoon is gebleven, en past de basisregistratie personen (BRP) aan. Het onderzoek kan tot 10 weken duren.