Home > Inwoners > Subsidies en sponsoring > Activiteitensubsidie (eenmalig)

Activiteitensubsidie (eenmalig)

Organisaties (zoals verenigingen en stichtingen) kunnen subsidie krijgen voor het organiseren van eenmalige activiteiten in de gemeente Eemsmond. De subsidie moet u tijdig schriftelijk aanvragen.

Waarvoor subsidie

Organisaties die projecten of activiteiten organiseren voor de leefbaarheid in onze gemeente kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Het moet dan gaan om activiteiten binnen de gemeente met een maatschappelijk, educatief, sportief of cultureel karakter. Voorbeelden van toegekende subsidies vindt u in het subsidieoverzicht.

Eenmalige subsidie

U kunt een incidentele subsidie aanvragen voor eenmalige projecten of activiteiten. U kunt deze subsidie het hele jaar door aanvragen, maar wel minimaal 8 weken voor de start van de activiteit. Voor het organiseren van buurtactiviteiten kunt u misschien beter gebruik maken van het buurtbudget.

Subsidie aanvragen

Alle aanvragen worden getoetst aan de Subsidieverordening 2012 en de Uitvoeringsregels Subsidiebeleid (pdf) van de gemeente Eemsmond. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Zodra het subsidieplafond is bereikt, zal het verzoek worden afgewezen.

Subsidieregels

Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden de volgende regels:

  • uw organisatie moet ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • eenmalige subsidie moet u 8 weken voor de start van de activiteiten aanvragen;
  • structurele subsidie moet u vóór 1 mei aanvragen in het jaar voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft;
  • afhankelijk van de gevraagde subsidie moet u onder andere een offerte, begroting of jaarrekening met de aanvraag meesturen;
  • per activiteit kan slechts eenmalig, zowel direct als indirect, aanspraak gemaakt worden op gemeentelijke subsidie.

Aanvraagformulier

Met dit formulier kunt u de subsidie aanvragen.

Contact over subsidies

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerker samenlevingszaken, Petra Zuidema. Of per e-mail via p.zuidema@eemsmond.nl.