Home > Inwoners > Geboorte, trouwen en overlijden > Aangifte van overlijden

Aangifte van overlijden

Aangifte van overlijden moet bij de gemeente worden gedaan. Dit gebeurt bij de Burgerlijke Stand in de gemeente van overlijden. Bijna altijd regelt de uitvaartverzorger dit. Deze zorgt ook voor de benodigde documenten bij de aangifte.

Termijn voor begrafenis of crematie

Er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte van overlijden. Maar volgens de Wet op de Lijkbezorging dient de begrafenis of crematie uiterlijk op de 6e werkdag na overlijden plaats te vinden. U kunt de aangifte dus het best binnen 6 werkdagen na het overlijden laten doen.

koppelbox