Home > Inwoners > Ondernemen > Aan te leggen terras melden

Aan te leggen terras melden

Ondernemers in Eemsmond mogen onder voorwaarden een terras aanleggen door dit eenmalig te melden bij de gemeente. Een terrasvergunning is niet meer nodig. Met deze verruiming van het terrassenbeleid wil de gemeente ondernemers stimuleren.

Terras aanmelden

Voordat u een terras kunt aanmelden moet u een drank- en horecavergunning hebben of een ontheffing alcoholvrije dranken. Daarnaast moet u een plattegrond en een afbeelding van de inrichting aanleveren van het aan te leggen terras. Dit is voor de gemeente van belang voor de toetsing aan het bestemmingsplan. Ook kunnen medewerkers van handhaving u hiernaar vragen.

Wat u nodig heeft voor een terrasmelding:

 • Een ingevuld en ondertekend meldingsformulier(pdf);
 • Een drank- en horecavergunning of een ontheffing alcoholvrije dranken;
  Dit kunt u aanvragen via het Klant Contact Centrum. Meer informatie kunt u krijgen bij Janine van Dijken (0595 437 555).
 • Een plattegrond (bij voorkeur schaal 1:100) waarop zichtbaar is:
  • de afmetingen van het terras;
  • de ligging van het terras ten opzichte van uw inrichting en de omgeving;
 • een afbeelding (bv een foto) van de inrichting van het terras (tafels, stoelen, parasols).

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de bijlagen opsturen naar algemeen@eemsmond.nl of naar ons postadres. Inleveren bij de publieksbalie van het gemeentehuis mag natuurlijk ook.

Terrassenbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft nadere regels voor terrassen vastgesteld. Bij het aanleggen van een terras moet u rekening houden met deze regels.

Eenmalige subsidie voor terrassen

Om het voeren van een gezamenlijk terras met andere ondernemers (terraseilanden) of verbetering van het eigen terras te stimuleren, kunt u éénmalig gebruik maken van het buurtbudget. Dit budget wordt normaal gesproken gebruikt om subsidie te verstrekken voor buurtactiviteiten. Een speciale ronde maakt het mogelijk om een gedeelte van dit budget éénmalig in te zetten voor terrassen.

Kijk bij buurtbudget voor het aanvraagformulier en de (contact)informatie. Let er wel op dat een aanvraag buurtbudget  voor 1 maart 2015 bij de gemeente binnen moet zijn.

Aanleg terraseilanden

De gemeente ziet in de 3 regionale kernen graag terraseilanden ontstaan. Dit zijn terrassen midden op een centrale locatie waar zo mogelijk ondernemers gezamenlijk een terras voeren. Deze centrale locaties zijn:

 • Uithuizen, de Blink;
 • Uithuizermeeden, Johan van Veenplein;
 • Warffum,  bij de haven.

Eigen terras verbeteren

Ondernemers die niet gezamenlijk een terras kunnen voeren, maar wel een kwaliteitsslag willen maken voor wat betreft de aankleding van het terras, kunnen hier ook buurtbudget voor aanvragen.