Home > Bestuur > Gemeenteraad > Vragen van de Raad aan het College

Vragen van de Raad aan het College

Het stellen van schriftelijke vragen aan het college op basis van artikel 44 van het Reglement van Orde (pdf), is een instrument die de raad kan gebruiken bij de uitoefening van zijn taak.

Via onderstaande links vindt u de gestelde schriftelijke vragen vanuit de raadsfracties en de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders.