Home > Bestuur > College > Verslagen dorpenronde 2016

Verslagen dorpenronde 2016

Herindeling

Dat er een herindeling aankomt, wisten we zeker. Een aantal weken geleden wisten we alleen nog niet wie de herindelingspartners zouden worden. Maar het college van Eemsmond wilde wel graag weten, hoe de inwoners van de verschillende dorpen in Eemsmond over hun dorp en de herindeling dachten.

Dorpenronde

Daarom zijn er door de hele gemeente interactieve Dorpenrondes gehouden, waarbij het college in gesprek ging met inwoners. Doel van de gesprekken was het inventariseren van wensen en ideeën van de Eemsmonders voor hun dorp en werden er vragen gesteld als "wat is kenmerkend voor uw dorp?", "wat zou u nog graag willen voor uw dorp?'. Ook werd er gesproken over dingen die bij een herindeling absoluut behouden moeten blijven en over de vraag hoe de inwoners na de herindeling contact willen houden met de gemeente.

Verslag

Er zijn negen dorpenrondes geweest. Van alle bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Klik hieronder om de verslagen te lezen.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Alle ideeën en wensen die tijdens de bijeenkomsten naar voren zijn gekomen, worden verzameld en op een rijtje gezet. Het college gaat vervolgens kijken welke wensen haalbaar zijn en maakt daar een voorstel voor. Op 15 november was er een begrotingsvergadering en zijn de dorpenrondes en diverse wensen en ideeën besproken. Er wordt nu een voorstel gemaakt wat er met deze input gaat gebeuren.

Wat wel en wat niet?

Zodra besloten is, welke ideeën kunnen worden uitgevoerd, verschijnt daar informatie over op onder andere onze website en in het gemeentenieuws. Natuurlijk worden ook de dorpsverenigingen geïnformeerd.