Home > Bestuur > Gemeenteraad > Vergaderkalender gemeenteraad > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 18-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal Uithuizen
Tijd:19:30
Voorzitter:Marijke van Beek

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht burgers

4 Vaststelling van de besluitenlijst: 27 september 2018

5a) Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

5b) Terugkoppeling verbonden partijen

6 Vragenuur

7 Verdeling toekomstpakket scholenprogramma

8 Vaststelling beeldkwaliteitsplan Oranjebuurt-Uithuizermeeden/ aanvulling op de welstandsnota

9 Kippenschuur Roodeschool

Aantekening:

Geagendeerd op verzoek van de fracties van de SP en GemeenteBelangen

10 Actualisatie grondexploitatie centrum Uithuizen

11 Sluiting