Home > Bestuur > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Het Hoogeland is de in 2006 gestarte, gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Eemsmond, De Marne en Winsum.

Taken rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Het Hoogeland is een onafhankelijke commissie en bestaat uit drie leden. De commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het bestuur van de gemeente. De rekenkamer brengt haar advies uit aan de gemeenteraad en de raad besluit vervolgens wat hij met de uitkomsten doet.

Onderzoeken openbaar

Een ieder kan onderwerpen voor onderzoek aandragen bij de rekenkamercommissie. De commissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij gaat onderzoeken. De onderzoeken en rapporten zijn openbaar en zijn te vinden op de website www.rchethoogeland.nl.

Verordening rekenkamercommissie

De taken en bevoegdheden van de rekenkamercommissie zijn vastgelegd in de verordening rekenkamercommissie.