Home > Bestuur > Referendum 21 maart 2018

Referendum 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 is de verkiezing van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.


Over het referendum

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 bepaalt:

 • De taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • De voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • Hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Zelf stemmen

Kiesgerechtigde Nederlanders krijgen op 21 maart 2018 op het stembiljet de volgende vraag voorgelegd:

Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

Voor 7 maart 2018 ontvangt iedere kiesgerechtigde op het huisadres een stempas. Met de stempas kunt u in een willekeurig stembureau in de gemeente Eemsmond uw stem uitbrengen.  

U bent kiesgerechtigd als u:

 • de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • 18 jaar of ouder bent op 21 maart 2018;
 • op 5 februari 2018 in de gemeente Eemsmond ingeschreven staat;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Legitimatieplicht

Bij de stemming geldt een legitimatieplicht. U hebt een identiteitsbewijs nodig dat niet langer dan 5 jaar verlopen is op de dag van de verkiezing. Wanneer u niet in het bezit bent van een identiteitsbewijs heeft u de volgende twee mogelijkheden:

 • U vraagt alsnog tijdig een geldig identiteitsbewijs aan en gaat persoonlijk stemmen;
 • U verleent een volmacht – via een schriftelijk volmachtverzoek – aan een andere kiezer en laat deze gemachtigde namens u stemmen.

Iemand voor mij laten stemmen

Kunt u niet zelf stemmen bij het raadgevend referendum op 21 maart 2018? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een machtiging. Dat kan op 2 manieren.

Een onderhandse volmacht.

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen via de onderhandse volmacht achterop uw stempas. U regelt een onderhandse volmacht als volgt:

 • Vul op de achterkant van uw stempas (bij volmachtbewijs) de gegevens in van de persoon die door u gaat stemmen. Zet uw handtekening.
 • Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
 • Geef uw volledig ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. De foto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Een schriftelijke volmacht.

Daarnaast kunt u ook een schriftelijk verzoek (pdf) indienen om iemand die voor u gaat stemmen te machtigen. De volmacht wordt dan naar het adres gestuurd van degene die u machtigt om voor u uw stem uit te brengen. Het formulier moet vóór vrijdag 16 maart 2018, 12.00 uur op het gemeentehuis binnen zijn.

Goed om te weten over een schriftelijke volmacht:

 • Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, is het niet nodig om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven op de verkiezingsdag.
 • De schriftelijke volmacht kunt u aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, kan hij vervolgens zelf niet meer stemmen.

Let op! Een persoon mag maximaal namens 2 andere mensen stemmen. Daarnaast moet de gemachtigde zelf (gelijktijdig) stemmen.

In een andere gemeente stemmen

Om te stemmen in een andere gemeente dan waar u bent ingeschreven, moet u een kiezerspas hebben. Met een kiezerspas kunt u stemmen in alle stemlokalen in Nederland. Om een kiezerspas aan te vragen, heeft u nodig:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Uw stempas (als u die al heeft gekregen).

U kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen. U krijgt geen tweede exemplaar. Heeft u al iemand schriftelijk gemachtigd en heeft diegene al een schriftelijk volmachtbewijs ontvangen? Dan kunt u geen kiezerspas meer aanvragen.

Om een kiezerspas te krijgen, gebruikt u het aanvraagformulier (pdf). Ook kunt u persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis te Uithuizen een kiezerspas aanvragen. Uw kiezerspas wordt naar het door u opgegeven adres verzonden. Het formulier moet vóór vrijdag 16 maart 2018, 12.00 uur op het gemeentehuis binnen zijn.

Stemlocaties in Eemsmond

Met uw stempas kunt u in de gemeente Eemsmond stemmen waar u maar wilt. Op uw stempas staat het stemlokaal vermeld dat in de buurt van uw adres is. Maar u kunt bij elk stembureau in de gemeente Eemsmond stemmen, zonder dat u daarvoor iets hoeft te regelen.

Op de volgende locaties zijn stemlokalen:

 • Kantens, ’t Schienvat, Kerkstraat 7
 • Oudeschip, Diggelschip, Molenweg 18
 • Roodeschool, Nieuw Calvaria, Hooilandseweg 18
 • Uithuizen, Gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1
 • Uithuizen, Woonzorgcentrum Hunsingoheerd, Borgweg 100
 • Uithuizen, Sint Vincentiusgebouw, St-Vincentiusstraat 6
 • Uithuizen, Ability, Nijverheidsweg 12
 • Uithuizermeeden, Sporthal Scherphorn, Tjarietweg 2
 • Uithuizermeeden, ’t Bommelhoes, Oudedijksterweg 22
 • Uithuizermeeden, Verzorgingshuis De Mieden, Hoofdstraat 61a
 • Usquert, Dorpshuis, Schoolstraat 3
 • Warffum, Pro Rege, Oosterkerkpad 7a
 • Warffum, Op Roakeldaishal, Oostervalge 52a
 • Zandeweer, ’t Klokhoes, Veilingweg 1a

De stemlokalen zijn op woensdag 21 maart 2018 van 07.30 uur tot 21.00 uur geopend.

Stemmen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en bent u uitgeschreven uit Nederland? Ook dan kunt u stemmen. U moet daarvoor geregistreerd zijn als kiezer buiten Nederland.

Bent u op 21 maart 2018 tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief. 

Op de website van de gemeente Den Haag staat meer informatie.

Vervangende stempas aanvragen

Als u kiesgerechtigd bent maar geen stempas heeft ontvangen of als deze kwijt of beschadigd is, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur bij de balie in het gemeentehuis te Uithuizen. U dient zich te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Mocht uw oude stempas later weer terecht komen dan kunt u daarmee niet meer stemmen.

In persoon aanvragen

Dit is mogelijk tot en met dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur aan de publieksbalie in het gemeentehuis te Uithuizen. Bij de aanvraag voor een vervangende stempas moet u zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Schriftelijk aanvragen

Door middel van een schriftelijk verzoek (pdf) kunt u een vervangende stempas aanvragen. Let u er alstublieft op dat u deze brief met uw handtekening ondertekend en het uiterlijk op vrijdag 16 maart bij de gemeente Eemsmond binnen is. Het aanvraagformulier kunt u hieronder vinden.

Stempas na 20 maart 2018, 12.00 uur kwijt

Bent u op dinsdag 20 maart 2018 na 12.00 uur uw stempas kwijt? Dan kunt u niet stemmen!

Aanplakbord politieke groeperingen

Bij het Kerkplein in Uithuizen is één verkiezingsbord geplaatst. Politieke groeperingen kunnen affiches plakken. Om “wildplakken” te voorkomen heeft de gemeente een aanplakborden aangewezen die speciaal bestemd zijn voor de verkiezingsposters. Het is voor derden niet toegestaan reclame- of andere uitingen aan te brengen op deze borden. Regels voor aanplakken:

 • Niet plakken over andere affiches;
 • Posters aansluitend plakken;
 • Gebruik maken van een goede kwaliteit behangplaksel (geen andere hechtmiddelen gebruiken zoals lijm, punaises enzovoorts, in verband met mogelijke beschadiging van de borden);
 • Geen gebruik van affiches die in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezingen, de openbare orden en of de goede zeden.

Wetteksten ter inzage

De tekst van de aan het referendum onderworpen wet (Wiv 2017) is vanaf 21 februari 2018 gratis verkrijgbaar bij de pubieksbalie in het gemeentehuis te Uithuizen. Ook kunt u de wettekst downloaden via www.elkestemtelt.nl.

Contact met de gemeente

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het KCC (burgerzaken) via burgerzaken@eemsmond.nl of 0595 - 437 555.

Formulieren