Home > Bestuur > College > Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Marijke van Beek

burgemeester Marijke van Beek

Marijke van Beek is burgemeester van Eemsmond.

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid (inclusief handhaving)
 • Beleidscoördinatie (inclusief gaswinningsdossier en herindeling)
 • Algemeen juridische en bestuurlijke zaken
 • Economische zaken
 • Communicatie (inclusief publieksbalie/klantcontactcentrum)
 • Personeel en organisatie

Sandra Herkströter

wethouder Sandra Herkströter

Sandra Herkströter is wethouder van Eemsmond voor de SP.

Portefeuille

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief overige decentralisaties)
 • Maatschappelijk werk
 • Sociale zaken, re-integratie en werkgelegenheid
 • Volksgezondheid

Harrie Sienot

wethouder Harrie Sienot

Harrie Sienot is wethouder van Eemsmond voor het CDA.

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Vergunningverlening
 • Kunst en cultuur
 • Grondbedrijf
 • Milieu
 • Welzijn

Theo Berends

wethouder Theo Berends

Theo Berends is wethouder van Eemsmond voor de ChristenUnie.

Portefeuille

 • Financiën
 • Recreatie & toerisme
 • Automatisering

Betto Meijer

gemeentesecretaris Betto Meijer

Betto Meijer is de gemeentesecretaris van Eemsmond en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Ook is hij aanwezig bij alle collegevergaderingen.