Home > Bestuur > College > Nevenfuncties collegeleden

Nevenfuncties collegeleden

de functies zijn onbezoldigd, tenzij anders aangegeven

Marijke van Beek

burgemeester Marijke van Beek

Marijke van Beek is burgemeester van Eemsmond.

Nevenfuncties die samenhangen met burgemeestersfunctie

 • Voorzitter Bestuurlijk Waddenzeeoverleg CRW
 • Vicevoorzitter Lokale Driehoek Burgemeesters, Politie en Openbaar Ministerie (Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum en Ten Boer)
 • Voorzitter Stuurgroep Economische Zaken, Infra en Arbeidsmarktbeleid (DEAL)
 • Voorzitter Stuurgroep Breedband
 • Voorzitter GR Werkorganisatie VTH DEAL
 • Lid Raad van Commissarissen Groningen Seaports NV
 • Lid Algemeen Bestuur GR Veiligheidsregio
 • Lid Raad van Advies Stichting Eemsdeltagreen
 • Lid Coördinatiegroep Eemsdelta
 • Lid Regionaal College Politie

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter KNRM, plaatselijke commissie Eemshaven
 • Lid bestuur Stichting Discriminatie Meldpunt Groningen

Sandra Herkströter

wethouder Sandra Herkströter

Sandra Herkströter is wethouder van Eemsmond voor de SP.

Nevenfuncties die samenhangen met wethoudersfunctie

 • Voorzitter GR Participatie Noord Groningen (Ability)
 • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur GR Volkskredietbank (VKB)
 • Lid Algemeen bestuur GR Publieke Gezondheid en Zorg
 • Lid Stuurgroep wonen en voorzieningen

Overige nevenfuncties

 • geen

Harrie Sienot

wethouder Harrie Sienot

Harrie Sienot is wethouder van Eemsmond voor het CDA.

Nevenfuncties die samenhangen met wethoudersfunctie

 • Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur GR Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen
 • Lid Dagelijks Bestuur Vereniging Waddenzeegemeenten
 • Lid Algemeen Bestuur GR Groningen Seaports
 • Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur GR WO VTH-DEAL
 • Lid Algemeen Bestuur GR Omgevingsdienst Groningen
 • Lid Stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt & Infra Eemsdelta
 • Lid Stuurgroep Wonen & Voorzieningen Eemsdelta
 • Vertegenwoordiger in Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Fryslân Miljeu

Overige nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting Bevordering Welzijn Uithuizen
 • Penningmeester/secretaris Stichting Galerie Waddenkust

Theo Berends

wethouder Theo Berends

Theo Berends is wethouder van Eemsmond voor de ChristenUnie.

Nevenfuncties die samenhangen met wethoudersfunctie:

 • Voorzitter Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur Ability
 • Lid Eems Dollard Regio raad
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GR Groningen Seaports
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Volkskredietbank

Overige nevenfuncties:

 • Eigenaar ZZP-er ALUSSA (bezoldigd)
 • Bestuurslid sportvereniging Voorwaarts Haren
 • Kerkenraadslid GKV te Onnen
 • Bijzonder ambtenaar burgerlijke stand, gemeente Haren (bezoldigd)