Home > Bestuur > Organisatie > Inkoop en aanbesteding

Inkoop en aanbesteding

Inkoop en aanbesteding

De gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond vormen per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Het Hogeland. In aanloop naar deze nieuwe situatie hanteren de vier gemeenten een gezamenlijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid. De gemeenten kopen rechtmatig en doelmatig in, zodat gemeenschapsgelden op een controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.

De gemeenten voeren inkoop en aanbestedingen van werken, leveringen en diensten op professionele en zorgvuldige wijze uit. Daarbij profileren zij zich als een zakelijke, betrouwbare, objectieve, niet-discriminerende en integere partner. Zij leven de bestaande nationale en Europese wet- en regelgeving en de bepalingen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid na. Zij houden daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor (lokale, regionale, MKB en andere) ondernemers tot gemeentelijke opdrachten.

Algemene inkoopvoorwaarden

De in het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid genoemde Algemene Inkoopvoorwaarden voor Het Hogeland worden naar verwachting in mei 2018 gepubliceerd. Tot die tijd blijven de nu al gehanteerde Algemene Inkoopvoorwaarden van de Samenwerkende Gemeenten van toepassing.

Aanbestedingskalender

Voortaan publiceren we eens per kwartaal een 'Aanbestedingskalender' (versie april 2018). Met de publicatie van een aanbestedingskalender geven de gemeenten inzicht in verwachte aanbestedingen. Op die manier kunt u als ondernemer daar tijdig kennis van nemen. De gepubliceerde Aanbestedingskalender dient als een prognose. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Publicatie van Nationale en Europese aanbestedingsprocedures zelf vindt plaats via Tenderned.

TenderNed

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond publiceren Inhoudelijke informatie over hun Europese en Nationale  aanbestedingen op TenderNed. TenderNed is een online marktplein waar aanbestedende diensten en ondernemingen elkaar vinden. Ondernemers kunnen een gratis account aanmaken op TenderNed. Daarbij bestaat dan de mogelijkheid om automatische meldingen in te stellen voor nieuw aangekondigde en nieuw gepubliceerde aanbestedingen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over inkoop en aanbesteden door Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond? Dan kunt u deze mailen naar het Centraal Co√∂rdinerend Inkoopteam via emailadres: inkoop@bmwe-gemeenten.nl.

Documenten