Home > Bestuur > Gemeenteraad > Griffie

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad met verschillende taken.

De griffie staat onder leiding van de griffier, dhr. S. van der Veen (foto volgt). Mevrouw M. Meijer-Wildeboer is medewerker griffie (foto rechts).

                      mevrouw M. Meijer-Wildeboer

Taken van de griffie

  • Zorgen voor de stukkenstroom van en naar raadsleden.
  • Vergaderingen van de raad voorbereiden en verslag leggen van deze vergaderingen.
  • De griffier is verantwoordelijk voor een goede organisatie en verloop van de raadsvergaderingen
  • Werkbezoeken van de raad voorbereiden.
  • Voorlichting vanuit de raad verzorgen.
  • De door de raad gewenste ambtelijke ondersteuning co√∂rdineren.

Contact met de griffie

Voor vragen over de raad of raadsaangelegenheden kunt u mailen naar griffie@eemsmond.nl of bellen naar (0595) 437441.