Home > Bestuur > Gemeentelijke herindeling

Gemeentelijke herindeling

BMWE Samen Sterker

De gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) hebben op 13 oktober 2016 ingestemd met het voorstel tot vorming van één BMWE-gemeente. Het streven is om op 1 januari 2019 op te gaan in een nieuwe gemeente.

De nieuwe gemeente vertoont landschappelijk, bestuurlijk en historisch een grote verwantschap. Het is een uitgestrekte gemeente, liggend aan het Werelderfgoed Waddenzee, met de Eemshaven, de haven van Lauwersoog en de agrarische sector als economische motoren. Ze heeft 48.350 inwoners, een oppervlakte van 907,6 km2 en 50 kernen.

Herindelingsontwerp

Herindelingsontwerp

In mei 2017 stelden de gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond het herindelingsontwerp vast.

Visie Ruimte!

Visie Ruimte!

De toekomstvisie Ruimte! dient als leidraad voor het verdere herindelingsproces. U kunt de visie downloaden als brochure.

'Het Hogeland' is geboren

'Het Hogeland' is geboren

'Het Hogeland' is de naam van de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat uit de samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Raadsklankbordgroep

Raadsklankbordgroep

Rondom het herindelingstraject is een raadsklankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers vanuit de 4 gemeenteraden.