Home > Bestuur > College > Functie en taken

Functie en taken

Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur in de gemeente. Het college verzorgt de uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad neemt. Het college neemt veel praktische beslissingen.

Burgemeester

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Eemsmond heeft een vrouwelijke burgemeester. Zij is voorzitter van de gemeenteraad, maar geen lid van de raad. Verder is zij voorzitter én lid van het college. In het college mag zij meestemmen en haar stem weegt daar extra zwaar. Als de stemmen staken, geeft die van de burgemeester de doorslag.

Wethouders

De wethouders zijn door de gemeenteraad gekozen voor een periode van 4 jaar. Ze maken geen deel uit van de gemeenteraad. Elke wethouder heeft zijn eigen takenpakket. Dit wordt een portefeuille genoemd.

Gemeentesecretaris

Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijk apparaat. Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie. Hij is aanwezig bij de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.