Home > Bestuur > College > Column van de burgemeester > Wat wij als gemeente (kunnen) doen

Wat wij als gemeente (kunnen) doen (16-02-2017)

Dit item is verlopen op 02-03-2017.

Ik kan merken dat de verkiezingen er weer aankomen, want het onderwerp ‘Gaswinning’ is weer volop in het nieuws. Dat er over gesproken wordt is goed, maar hoe complex de situatie soms werkelijk is, is voor velen maar lastig te begrijpen.

Complex

De complexiteit bleek ook wel uit de samenvatting van Arjen Lubach die in zijn programma op een ludieke manier de situatie in Groningen probeerde duidelijk te maken. Hij verdween zelf bijna letterlijk in de grote hoeveelheid instanties die hierbij betrokken zijn. Ook zien we soms schrijnende situaties van mensen uit dit gebied. Dat gaat mij, en ook mijn collega-bestuurders, zeer aan het hart. We zien hoe dit gebied, mede door de aardbevingen, verandert. Ons gebied, ónze plek, want naast bestuurders, zijn wij natuurlijk ook gewoon inwoners van dit gebied. Het raakt ons allemaal. En daarom is het soms des te vervelender dat wij niet altijd de problemen kunnen oplossen. Want hoewel ik als burgemeester verantwoordelijk ben voor de veiligheid, is mijn rol, en ook de rol van mijn collega-bestuurders, maar beperkt. Een situatie die voor velen moeilijk te begrijpen is.

Rol van de gemeente

En niet alleen Arjen Lubach had moeite om alle rollen van alle partijen duidelijk te krijgen. Ook als gemeente vinden we het soms nog steeds lastig. Wat kunnen we als gemeente wel doen? Wat kunnen wij betekenen voor onze inwoners en ondernemers? Een belangrijke vraag waar we niet altijd een eenduidig antwoord op kunnen geven. Want hoe frustrerend ook, in individuele schadegevallen kunnen wij als gemeente alleen maar doorverwijzen naar de instanties die daar over gaan. Dat ligt niet in onze handen. Wat we wél kunnen doen, is het geven van signalen bij diverse instanties zoals de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de commissie Bijzondere Situaties, de NAM of de provincie. Om op die manier druk proberen uit te oefenen bij de politiek. Want ook ik vind dat schade snel en goed afgehandeld moet worden. En dat daar waar versterkt moet worden, verder gekeken moet worden dan alleen de stenen.

Ons standpunt laten we zien door mee te lopen met publieke acties en we zijn ook bestuurlijk actief betrokken bij acties. Ook om op deze manier de garantie te krijgen voor veiligheid en het perspectief voor onze gemeente. Want daar hebben de inwoners van Groningen en ook van Eemsmond recht op.Gelukkig horen we die geluiden ook steeds meer uit de rest van Nederland: Groningen moet gecompenseerd worden en de gaskraan moet verder dicht.

Als overheden hebben we er hard voor gestreden om dit probleem in groter verband en in gezamenlijkheid op te pakken. Juist voor die schrijnende situaties is de NCG gevraagd om tot een afgewogen oordeel en een goede oplossing te komen. Als burgemeester wil ik mijn vertrouwen in zijn handelen blijven uitspreken.

Stutstee

Omdat we ons kunnen voorstellen dat meer mensen de weg niet meer kunnen vinden door de groei aan instanties hebben we Stutstee in het leven geroepen. Een onafhankelijke plek voor inwoners en ondernemers die vragen hebben over alles wat te maken heeft met bevingszaken. Of gewoon, als iemand een verhaal wil vertellen. We willen helpen door de juiste weg te wijzen. Ook dat vind ik, is de taak van de gemeente. Een helpende hand, een luisterend oor. Want naar mijn idee moeten we elkaar blijven vasthouden en hierin gezamenlijk optrekken.

Marijke van Beek