Home > Bestuur > College > Collegespreekuur

Collegespreekuur

Als u als inwoner van onze gemeente een vraag heeft aan het college en persoonlijk in gesprek wilt gaan, dan kunt u zich aanmelden voor het maandelijkse spreekuur. U kunt dan maximaal 15 minuten met de burgemeester of met één van de wethouders spreken.

Interesse van het college

De burgemeester en de wethouders zijn heel benieuwd wat er bij u leeft en willen de inwoners daarom meer bij het gemeentelijk beleid betrekken. Met wie u spreekt is afhankelijk van uw onderwerp, omdat ieder collegelid een eigen portefeuille heeft.

Alleen voor inwoners

Het spreekuur is bedoeld voor individuele inwoners van de gemeente Eemsmond. Dus niet voor instellingen, bedrijven of organisaties.

Afspraak maken voor een gesprek

Om het spreekuur goed te laten verlopen kunt u via het bestuurssecretariaat een afspraak maken. Dat kan per telefoon, e-mail of brief:

Tijdstip en locatie van het gesprek

Het college houdt elke laatste dinsdag van de maand tussen 15.00 en 16.00 uur spreekuur in het gemeentehuis. Een gesprek duurt maximaal 15 minuten. In de vakantieperiodes vervalt het spreekuur.

Verloop van het gesprek

Op het spreekuur kunt u uw mening, suggesties en reacties over gemeentelijke aangelegenheden bepraten of daar een vraag over stellen. Als u een afspraak gemaakt heeft, neemt een medewerker van de gemeente contact met u op om uw onderwerp voor te bespreken. Deze medewerker is in principe ook bij het gesprek aanwezig. Zaken waarvoor bezwaar- of beroepsprocedures lopen, worden niet besproken. Van het gesprek wordt een kort verslag gemaakt, waarbij ook eventueel gemaakte afspraken en een reactietermijn genoteerd worden.