Home > Bestuur > College > Coalitieakkoord 2014-2018

Coalitieakkoord 2014-2018

GemeenteBelangen Eemsmond (GBE), SP, CDA en ChristenUnie (CU) hebben elkaar gevonden in een coalitieakkoord met de titel "Eemsmond: goed voorbereid op de toekomst" (pdf).

Prioriteiten van de coalitie

De nieuwe coalitie gaat uit van continuïteit van bestuur, maar heeft ervoor gekozen om in een nieuw coalitieakkoord uit te gaan van een aantal prioriteiten. Ondanks stelselwijzigingen wil men het sociale beleid grotendeels in stand houden. De coalitie wil gelijktijdig een discussie over kerntaken starten: wat doet de gemeentelijke overheid wel en wat niet en mag er van burgers en organisaties worden verwacht. Deze discussie is ervoor bedoeld om te kijken hoe bezuinigingen van het Rijk en financiële tekorten op de begroting van de gemeente opgevangen kunnen worden.

Ook wordt ernaar gestreefd om Eemsmond aantrekkelijk te laten zijn voor jong en oud, waarbij er ruimte is voor initiatieven van inwoners - ook met betrekking tot duurzame energie. Daarnaast wil de coalitie een goede en evenwichtige balans tussen de sociale ('zachte') en de ruimtelijke ('harde') infrastructuur; de openbare ruimte is schoon en goed onderhouden en er is aandacht voor 'kleine' ergernissen in die openbare ruimte.

Herindeling

Over de herindeling zegt de nieuwe coalitie "herindelen is een middel en niet een doel op zich. Een besluit hierover moet gebaseerd zijn op toekomstbestendigheid, kwaliteit van dienstverlening,de bestuurlijke nabijheid tot de inwoners en de financiële armslag van de gemeente".

College

Het nieuwe college kent 4 wethouders die onderling de portefeuilles hebben verdeeld.

  • Harald Bouman (GBE)
  • Sandra Herkströter (SP)
  • Harrie Sienot (CDA)
  • Theo Berends (CU)