Home > Bestuur > Gemeenteraad > Brief aan de raad

Brief aan de raad

U kunt als burger een brief aan de gemeenteraad schrijven. Na ontvangst van uw brief wordt deze op de lijst van ingekomen stukken van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst.

Uw brief wordt openbaar

De lijst van ingekomen stukken wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Eemsmond. Uw brief is dan dus openbaar. Het kan voorkomen dat derden nadere informatie bij u opvragen. Iedereen kan de inhoud van uw brief immers inzien.

Behandeling van uw brief

De raad zal zich in de betreffende raadsvergadering uitspreken over de afhandeling of behandeling van uw brief. Na de raadsvergadering wordt u hierover schriftelijk ingelicht.

Brief sturen

U kunt uw brief richten aan:

De raad van de gemeente Eemsmond
t.a.v. de griffier
Postbus 11
9980 AA Uithuizen 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Eemsmond.