Home > Bestuur > College > Besluitenlijsten B en W

Besluitenlijsten B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal iedere week op dinsdag. Tijdens deze besloten vergadering worden verschillende besluiten genomen. Welke dit zijn, kun u lezen in de besluitenlijsten. Oudere besluitenlijsten kunt u vinden onder de knop archief.

 • Besluiten B en W Eemsmond 2018 week 8-9

  1. Positioneringsonderzoek GGD

  2. Budgetoverheveling middelen statushouders

  3. Energiebesparing bij bedrijven

  4. Sociaal statuut

  5. Gezamenlijk plan Groninger gemeenten Van Bescherm Wonen en Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 2020

  Lees verder
 • Besluiten B en W Eemsmond 2018 week 10

  1. Bekrachtiging besluitvorming Stuurgroep week 8

  2. Verkoop perceel Hoofdstraat West in Uithuizen

  3. Ontwerpbesluit Drank- en Horecavergunning Stichting Noorderkerkpad

  4. Plan van aanpak VTH 3slag

  5. Gezamenlijk plan Groninger gemeenten van Beschermd Wonen en Opvang met begeleiding op maat: op weg naar 2020

  6. Jaarverslag OGD 2017

  Lees verder
 • Besluiten B en W Eemsmond 2018 week 7

  1.  Aanpak de school als wijk, doorontwikkeling regionale ondersteuning aan MBO-studenten

  2. Toezeggingen college m.b.t. subisidieregeling maatschappelijke initiatieven WLP

  3. Kennisplatform kindcentra Noord-Groningen 2018-2022

  4. Plan van aanpak en convenant 1000-banen plan

  5. Najaarsnota en begrotingswijziging ODG

  6. Ontwerpbestemmingsplan Eemsmond gebouwd erfgoed ter inzage

  7. Voorlopig ontwerp Blink

  8. Financieel adviesraad WMO en Jeugdwet BMWE

  9. Versterken basisondersteuning jeugdhulp

  10. Voortzetting budgetmaatjes 2018

  11. Beantwoorden vragen aanbesteding jongerenwerk

  12. Schilderij Mesdag van Houten

  13. Verkoop school Oldenzijl

  Lees verder
Archief