Home > Bestuur > College > Besluitenlijsten B en W

Besluitenlijsten B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert meestal iedere week op dinsdag. Tijdens deze besloten vergadering worden verschillende besluiten genomen. Welke dit zijn, kun u lezen in de besluitenlijsten. Oudere besluitenlijsten kunt u vinden onder de knop archief.

 • Besluiten B en W Eemsmond 2017 week 21

  1. Zonnepark op vuilstort Usquert
  2. Begroting ODG 2018
  3. Jaarstukken 2016 en begroting 2018 GR Havenschap GSP
  4. Jaarverslag Kinderopvang 2016
  5. Jaarverslag Bezwaar 2016
  6. Jaarverslag Klachten 2016
  7. Planning windpark Emmapolder
  8. Jaarverslag 2015-2016 RMC Noord Groningen
  9. Regionale taakstelling huisvesting statushouders
  Lees verder
Archief