Home > Bestuur > Bekendmakingen

Omgevingsvergunning, verleend

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit bezwaar maken. Dat kan alleen als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. De datum tussen haakjes is de verzenddatum.

Archief