Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning, verleend > Uithuizen, Lauwersdwarsweg 9

Uithuizen, Lauwersdwarsweg 9

Dit item is verlopen op 25-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 25-06-2017
Publicatiedatum: 24-05-2017
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunningen
Verzenddatum: 17-05-2017

De verleende vergunning betreft:

Het slopen en afvoeren van boerderijschuren en het bouwen van een werktuigenberging.

Bezwaar mogelijk

Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van het besluit indienen bij het gemeentebestuur. Het indienen van het bezwaarschrift is in principe alleen mogelijk als u rechtstreeks door de genomen beslissing in uw belang bent getroffen.

De hierboven genoemde verzenddatum is de dag waarop wij het besluit aan de aanvrager hebben gestuurd. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van publicatie. Let daarom in de publicatie op de verzenddatum van het betreffende besluit.