Home > Bestuur > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning, verleend > Startenhuizen, Wilkemaweg 11

Startenhuizen, Wilkemaweg 11

Dit item is verlopen op 18-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 18-05-2016
Publicatiedatum: 14-04-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunningen
Verzenddatum: 06-04-2016

De verleende vergunning betreft:

Het vervangen van een woonhuis met schuur

Bezwaar mogelijk

Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van het besluit indienen bij het gemeentebestuur. Het indienen van het bezwaarschrift is in principe alleen mogelijk als u rechtstreeks door de genomen beslissing in uw belang bent getroffen.

De hierboven genoemde verzenddatum is de dag waarop wij het besluit aan de aanvrager hebben gestuurd. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van publicatie. Let daarom in de publicatie op de verzenddatum van het betreffende besluit.