Gemeente Eemsmond

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Verkiezingen voor de toekomstige gemeente Het Hogeland

Afvalinzameling

Afvalinzameling

Afvalkalender, afval scheiden, grof afval, afvalcontainers, aparte inzamelingen.

Bouwen en wonen

Bouwen en wonen

Verhuizen, vergunningen, bestemmingsplannen, veiligheid, leefbaarheid, milieu.

Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorte, trouwen en overlijden

Aangifte geboorte, erkenning kind, trouwen, partnerschap, aangifte overlijden, begraven.

Ondernemen

Ondernemen

Onderneming starten, horeca en verkoop, evenement organiseren, vergunningen

Persoonlijke documenten

Persoonlijke documenten

Paspoort, ID-kaart, rijbewijs, afschriften en uittreksels, Nederlanderschap.

Wegen, verkeer en vervoer

Wegen, parkeren en vervoer

Wegwerkzaamheden, openbaar vervoer, vergunningen

Aardbevingen en versterken

Aardbevingen en versterken

Waar kan ik terecht, vragen en antwoorden, aanmelden nieuwsbrief.

Belastingen

Belastingen

WOZ-waarde, belastingaanslag, afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting, kwijtschelding.

Cultuur, recreatie en sport

Cultuur, recreatie en sport

Kunst en cultuur, evenementen, vergunningen, sportaccomodaties, Eemsmond 100% fit.

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning

Wmo, hulpvraag melden, jeugd en gezin, tegemoetkomingen.

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang

Scholen, leerplicht, leerlingenvervoer, kinderopvang en peuterspeelzalen.

Subsidies en sponsoring

Subsidies en sponsoring

Maatschappelijke en cultuursubsidies, buurtbudget, sponsoring van evenementen.

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Werk vinden, bijstandsuitkering, extra vergoedingen, vrijwilligerswerk.

Afspraak maken

Wilt u iets regelen met de gemeente? Maak dan online een afspraak.

Afspraak maken →

Contact

U kunt de gemeente op verschillende manieren bereiken. Kijk op de:

Contactpagina →

Bezoekadres

Hoofdstraat-West 1, Uithuizen (ingang aan het Kerkplein)